Menu

Menu

Bieżące informacje

Świetlica szkolna Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 z Klasami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej  

serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt.:

 

 „Ozdoby świąteczne”

                            

 1. Cel konkursu:
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej, kreatywności i zdolności artystycznych uczniów poprzez wykonanie prac plastycznych. Wypracowanie cierpliwości oraz umiejętności skupienia nad wykonywaną pracą.
 1. Temat konkursu:
 • „Ozdoby świąteczne”
 1. Uczestnicy konkursu:

                      Uczniowie szkół podstawowych:

 • I kategoria wiekowa – klasy I-III
 • II kategoria wiekowa -  klasy IV-VIII
 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • praca wykonana samodzielnie dowolną techniką plastyczną;
 • format pracy dowolny;
 • praca powinna zawierać następujące dane:

Imię i nazwisko autora pracy

 

Klasa

 

Adres placówki

 

Telefon kontaktowy placówki

 

E-mail

 

Imię i nazwisko opiekuna, pod którego kierunkiem zostanie wykonana praca

 

 

 • termin składania prac: 4 grudzień 2018;
 • prace należy składać osobiście w świetlicy szkolnej lub przesłać na adres szkoły: Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15 z Klasami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków ul. Energetyków 15,  41-706 Ruda Śląska z dopiskiem: „Świetlica szkolna – konkurs plastyczny”;
 • prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane uczestnikom, udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych dziecka;
 • nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją przedstawionych warunków;
 • prace niezgodne z tematem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu:
 • Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły:  https://sps15ruda.edupage.org/ w ciągu dwóch tygodni od terminu składania prac. Nagrody zostaną dostarczone do szkół w ciągu 3 tygodni od rozstrzygnięcia. W ocenie prac będzie brana pod uwagę, zgodność z tematem, walory artystyczne pracy oraz oryginalność.
 1. Organizator:
 • Świetlica Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 z Klasami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej – mgr Katarzyna Potocka, mgr Patrycja Brol
 • pytania proszę kierować na adres: swietlica.sps15@gmail.com

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

UWAGA!!!

Prosimy rodziców, którzy oboje pracują o zdeklarowanie, czy w dniu

 2 listopada 2018 potrzebna jest opieka nad dzieckiem na terenie szkoły. Świetlica będzie czynna od godz. 8.00 do 14.00.

W tym dniu nie będzie obiadu. 

Prosimy o zwrot deklaracji do dnia  29.10.2018.

Deklaracja dla rodziców.pdf

 

 

Cena jednego obiadu w roku szkolnym 2018/19

dla ucznia wynosi 4,00 zł. 

Odpłatnośći za obiady

obiady od 05.09.2018r. 
 
Wrzesień  - 72 zł, nauczyciele - 100,80 zł
Październik - 92 zł, nauczyciele - 128,80
Listopad - 80 zł, nauczyciele - 112,00
Grudzień - 56 zł, nauczyciele - 78,40 zł*
*w grudniu został odliczony koszt obiadu za 12.11., gdyż był to dzień wolny od zajęć

 

Dodatkowe informacje w zakładce "Świetlica" oraz "Regulamin świetlicy"

Odpłatność za obiady!!

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15 z Klasami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  41-706 Ruda Śląska
  ul. Energetyków 15
 • 32 340-83-03

Galeria zdjęć